Voordelen voor medisch specialist

Kwalitatief beter consult per patiënt

Met ConsultAssistent komt u bij nieuwe patiënten sneller tot de kern in uw consult. De patiënt vult voorafgaand aan het consult in ConsultAssistent een pre-anamnese vragenlijst in, die u voor of tijdens het consult in het EPD kan inzien. Het verslag is slim en bondig samengesteld, alleen relevante informatie wordt gepresenteerd.

Bij vervolgconsult en na de behandeling heeft u beter inzicht in de klacht en pijnontwikkeling bij uw patiënt (PROMS). De vragen in ConsultAssistent zijn gebaseerd op (delen van) wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten.

Efficiëntere verslaglegging in het EPD

Het verslag van ConsultAssistent is direct beschikbaar in het EPD. Het verslag is zo samengesteld dat u delen hiervan kunt gebruiken in de anamnese. Dit levert een tijdwinst op.

Inzichten voor structurele verbetering van de zorg

U heeft meer inzicht in de klacht & pijnontwikkeling per klacht en in de effectiviteit van behandelingen; ook over ziekenhuizen heen. U krijgt inzicht in de praktijkvariaties met andere ziekenhuizen en ziet welke behandeling beter werken bij specifieke patiëntgroepen. U ziet welke patiënten minder snel en goed herstellen en kunt daardoor hierop beter actie ondernemen.

Doordat de beroepsvereniging uniforme, geaggregeerde & geanonimiseerde data kan gebruiken voor analyses over grote patiënt populaties kunnen de richtlijnen voor de zorg verbeteren.

 

Ervaar het zelf