patientscherm-small

Wat is het?

U geeft in ConsultAssistent meer informatie over uw gezondheidsklachten voordat u naar uw afspraak in het ziekenhuis gaat. ConsultAssistent bevat vragen over uw klacht, over de pijn en over de ontwikkeling van de klacht als de behandeling met de arts is afgerond.

Uw arts bekijkt uw antwoorden ter voorbereiding van het consult, óf tijdens het consult. Hierdoor heeft u in uw consult met de arts meer tijd voor gedetailleerde vragen en aanvullende informatie.

De klacht & klachtontwikkeling van andere patiënten met een soortgelijke klacht wordt (anoniem) gebruikt voor het verbeteren van uw behandeling. En u draagt zelf op deze manier ook automatisch ook bij aan het verbeteren van de zorg.

Hoe werkt het?

Uw eerste consult

  1. Enkele dagen voorafgaand aan uw eerste consult ontvangt u via e-mail een uitnodiging voor het invullen van de online intake. Heeft u deze uitnodiging niet ontvangen? Zie onze FAQ’s
  2. Deze intake bestaat uit 4 onderdelen: een account aanmaken, uw profiel, uw medicijngebruik en uw klacht en ontwikkeling van de klacht. Een klacht is bijvoorbeeld “oorpijn”. Per klacht ontvangt u ongeveer 10 vragen.
  3. Het invullen van de 1e vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten. U kunt elk moment uitloggen en de vragenlijst op een later moment hervatten.

Uw tweede of volgende consult

  1. Enkele dagen voorafgaand aan uw vervolgconsult ontvangt u via e-mail een uitnodiging voor het invullen van de (verkorte) vervolg intake.
  2. Deze intake bestaat uit 1 onderdeel: Is de pijn (of last) van uw klacht toe of afgenomen; en hoeveel last heeft u nog?
  3. Ook kunt u uw antwoorden over uw profiel en medicijngebruik wijzigen.
  4. Het invullen van de vragenlijst voor een 2e of volgend consult duurt ongeveer 2-5 minuten.

Na uw behandeling

  1. Enkele maanden na afronding van uw behandeling ontvangt u nog een paar maal de vraag of u nog wellicht wat last heeft; en zo ja hoe veel.
  2. Deze antwoorden gebruiken we om, op basis van geanonimiseerde data, de kwaliteit van de zorg te verbeteren.