arts-scherm-small

ConsultAssistent biedt het ziekenhuis het volgende:

De medisch specialist

  1. Betere diagnoses met een kwalitatief beter consult doordat een beknopt auto-anamnese verslag en verslag van klacht- en pijnontwikkeling beschikbaar is voor start van uw consult. Hierdoor komt u sneller tot de kern en heeft u meer tijd voor verdiepende vragen en uitleg aan de patiënt.
  2. Efficiëntiere verslaglegging in het EPD doordat de uitkomsten bruikbaar zijn voor het anamneseverslag.
  3. En verbetering van zorg door inzicht over ziekenhuizen, patiëntpopulaties en behandelingen heen. Hierdoor benutten we praktijkvariaties positief.

Meer

Het ziekenhuis management

  1. Inzicht in kwaliteit & kwaliteitsontwikkeling; U heeft per klacht inzicht in de ontwikkeling van de klacht- en pijnontwikkeling. En hoe dit zich verhoudt met andere ziekenhuizen.
  2. Hogere doelmatigheid. door geautomatiseerde klantinteractie, up-to-date en intelligent vraag en antwoord systeem en gestandaardiseerde analyses.

Meer

De ICT & Security Specialist

  1. Veiligheid: door de EPD/ZIS integratie is er gescheiden opslag van patiëntdata, verschillende autorisatieniveaus & uitgebreide veiligheidsmaatregelen gebaseerd op NEN 7510 en ISO 27001.
  2. Onderhoudsarm door gebruik van standaard koppelingen en centraal beheert, cloud based systeem.
  3. Helder & herkenbaar doordat de uitnodiging naar de patiënt verstuurd wordt via een herkenbare e-mail uit naam van het ziekenhuis; een koppeling met het patiëntenportaal is mogelijk.

 

Ervaar het zelf