Digitale anamnese in dertig tot veertig vragen

Arts digitale anamnese

Kun je nauwkeuriger voorspellen hoe het patiënten vergaat, als je genoeg van ze weet? Henk Blom, KNO-arts, is er heilig van overtuigd. Ruim twintig jaar werkte hij aan een model en een tool die patiëntdata gestructureerd verzamelt en analyseert en een nauwkeurigere prognose mogelijk maakt. Het resultaat is ConsultAssistent. Met dit instrument groeit volgens Blom de kwaliteit van de zorg, wordt de triage effectiever en krijgt de patiënt meer aandacht.

Blom: “Voor patiënten met eenzelfde diagnose kan de toekomstverwachting er anders uitzien. Neem bijvoorbeeld een kind met middenoorontsteking. Om een voorspelling te doen over het ziekteverloop, moet je verschillende factoren meewegen. Bijvoorbeeld: wat is de voorgeschiedenis van de ouders? Speelt een syndroom een rol? Is er sprake van crèchebezoek? Roken de ouders? Via de digitale anamnese van ConsultAssistent brengen we al die factoren in kaart.”

“Als arts heb je ruim duizend vragen om tot een diagnose, prognose en behandelvoorstel te komen. Die vragen kun je moeilijk allemaal aan je patiënt voorleggen. Met een slim algoritme hebben we dat aantal weten terug te brengen. Bij MDL-aandoeningen bijvoorbeeld kan de patiënt 1 tot 14 mogelijke klachten aangeven, waarna met zo’n 40 vragen een nagenoeg volledige anamnese wordt uitgevraagd.” Of de doorgaans oudere ziekenhuispopulatie geen problemen heeft met de online vragenlijst? “Integendeel.80 procent vult de anamnese moeiteloos in.”

Meer aandacht voor de patiënt

Tijdens het consult snijdt het mes van digitale anamnese aan twee kanten, weet Blom uit eigen ervaring: “Patiënten komen beter voorbereid binnen. Ze denken na over de vragen en bespreken die met hun omgeving. Specialisten hebben het voordeel dat zij het verhaal alleen hoeven samen te vatten en op antwoorden kunnen ingaan die om toelichting vragen. Uiteindelijk is er meer tijd voor wat echt belangrijk is voor patiënten. Wat houdt de diagnose precies in? Welke behandeling past efficiënte triage. Ook andere processen verlopen hierbij? En wat is de prognose?”

Ook beter voor de patiënt: de digitale anamnese beperkt het aantal ziekenhuisbezoeken: “Op basis van de antwoorden vóóraf kunnen we op de dag van het consult bijvoorbeeld onderzoeken inplannen. Na behandeling vragen we de patiënt een follow-up vragenlijst in te vullen. Soms kan dat een herhaalbezoek voorkomen.”

Betere kwaliteit van zorg

Behalve in dataverzameling schuilt de kracht van een digitale anamnese volgens Blom in de data-analyse: “We ontwikkelen een voorspel- model dat laat zien welke behandelkeuzes tot welke behandelresultaten leiden. Dankzij de cijfermatige ondersteuning kun je als arts nog beter aangeven wat je patiënten mogen verwachten. Zij komen tenslotte niet voor een diagnose maar voor een prognose.”

“ConsultAssistent vergelijkt de resultaten van verschillende behandelingen en van verschil- lende specialisten. We krijgen directe feedback op ons functioneren. Je krijgt inzicht in gemiste diagnoses en kunt samen tot best practices komen. Als uit de behandelresultaten van dui- zenden patiënten blijkt dat behandeling A tot hetzelfde resultaat leidt als de duurdere behan- deling B, dan ligt de A-keuze voor de hand.”

Efficiëntere triage en zorg

Gedurende de coronacrisis is ConsultAssistent ook voor triage gebruikt. Het helpt volgens Blom enorm als vooraf een anamnese beschikbaar is. “Beslisondersteuning zorgt voor een efficiente triage. Ook andere processen verlopen doelmatiger. Zo worden patiënten automatisch uitgenodigd door een koppeling met het EPD en is er een digitale informed consent.”

“Wat de zorg verder efficiënter maakt, is het centraal ontwikkelen en beheren van de digitale anamnese. Dit is complex en vergt veel tijd. Als elk ziekenhuis dit zelf doet, is dat duur en foutgevoelig, dus minder veilig.”

Verschillende specialismen

Sinds begin 2018 wordt op de KNO-poli gewerkt met ConsultAssistent. Volgens Blom zijn de KNO-artsen tevreden over de als kwalitatief beter en efficiënter ervaren consultvoering en over het inzicht in de behandeluitkomsten. “Van de 8000 patiënten die de digitale anamnese invulden, krijgen we een 8 als rapportcijfer. Drie kwart ziet de online vragenlijst als waardevolle ondersteuning bij het consult.”

Naast de KNO-artsen hebben ook andere specialismen in ziekenhuizen door heel Nederland ConsultAssistent omarmd. “We zijn dit jaar gestart met modules voor traumatologie, proctologie, mammacare en MDL. Binnenkort volgen anesthesie, dermatologie, longziekten, neurologie en oogheelkunde.

Interview met Henk Blom door Marcel Butterhof. Henk Blom is KNO-arts en mede-eigenaar van ConsultAssistent.

Bron: ICT&health nr. 03/2020 pp 11