UNIEKE FEATURES

Digitale auto-anamnese

Digitale auto-anamnese met ConsultAssistent zorgt voor een effectiever en efficiënter consult. Onze modules bevatten per vakgebied vele honderden anamnese vragen. Door gebruik van slimme geteste beslisbomen en logica beantwoordt uw patiënt alleen de voor hem of haar relevante vragen. De auto-anamnese biedt u vele voordelen:

 • Uw patiënt komt beter voorbereid op het consult, omdat hij/zij van tevoren vragen beantwoordt over zijn/haar klachten.
 • U heeft in het EPD in een oogopslag goed inzicht in de klachten van de patiënt.
 • U komt sneller tot de kern en u kunt het auto-anamnese verslag gebruiken voor uw verslaglegging.
 • Het volledig geautomatiseerde proces zorgt voor een hoge respons en een daling van administratieve lasten voor uw ziekenhuis.

Gepersonaliseerde follow-up en uitkomstmeting

Gepersonaliseerde follow-up en uitkomstmeting geeft u én uw patiënt inzicht in het verloop van de gezondheidsklachten. Met de auto-anamnese als vertrekpunt, worden patiënten automatisch uitgenodigd voor de juiste follow-up vragen en PROM vragenlijsten. Deze follow-up en uitkomstmeting vindt – geheel automatisch – voor uw gehele patiëntpopulatie plaats. Het biedt u daarmee de basis voor zorgverbetering en onderzoek. Andere handigheden van de modules:

 • Ze zijn volledig geautomatiseerd, zodat op de juiste momenten tijdens en na het zorgtraject de juiste metingen worden verricht.
 • Ze bevatten korte vragenlijsten, die eenvoudig te beantwoorden zijn.
 • Er kunnen beknopte verslagen uitgedraaid worden voor in de arts brief.

Inzicht en kennis voor zorgverbetering en onderzoek

Met ConsultAssistent heeft u verschillende mogelijkheden om uw zorg en wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. De auto-anamnese en follow-up geeft u bij elke patiënt waardevolle context bij de uitkomstmeting. Zo ontstaat inzicht voor het verbeteren van onder meer diagnostiek, therapie, logistiek en best practice. Registraties van uitkomsten kunt u in verbetercycli gebruiken en worden een vast onderdeel van uw bedrijfsvoering. Ons team van data scientists staat klaar om u te helpen. Aanvullend is het mogelijk om:

 • Verbeterdashboards op te stellen.
 • Uitkomsten en praktijkvariaties tussen collega artsen te spiegelen.
 • Zelf data te exporteren voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.

Beslissingsondersteuning bij het consult

ConsultAssistent ondersteunt bij het maken van beslissingen tijdens en rondom het consult. Dit ontzorgt u en de patiënt en leidt tot betere zorg. Wij ontwikkelen hiervoor beslisondersteuning, bijvoorbeeld om:

 • Controle consulten online te laten plaatsvinden.
 • Actief een digitaal informed consent te verkrijgen voor het opvragen van eerdere onderzoeken bij andere ziekenhuizen.
 • Te signaleren dat een patiënt symptomen heeft die kenmerkend zijn voor een bepaalde diagnose.
 • Te ondersteunen bij de triage van patiënten.
 • Te voorspellen welke medische onderzoeken een patiënt nodig heeft of het beloop van de klachten in tijd is.
 • Verwachtingen van de patiënt te managen over het behandelverloop.
 • Inzicht te geven in de praktijkvariatie.

Digitale auto-anamnese

Digitale auto-anamnese met ConsultAssistent zorgt voor een effectiever en efficiënter consult. Onze modules bevatten per vakgebied vele honderden tot duizenden anamnese vragen, door gebruik van slimme geteste beslisbomen en logica beantwoordt uw patiënt alleen de voor hem of haar relevante vragen. De auto-anamnese biedt u vele voordelen:

 • Uw patiënt komt beter voorbereid op het consult, omdat hij/zij van tevoren vragen beantwoordt over zijn/haar klachten.
 • U heeft in het EPD in een oogopslag goed inzicht in de klachten van de patiënt.
 • U komt sneller tot de kern en u kunt het auto-anamnese verslag gebruiken voor uw verslaglegging.
 • Het volledig geautomatiseerde proces zorgt voor een hoge respons en een daling van administratieve lasten voor uw ziekenhuis.

Gepersonaliseerde uitkomstmeting

Gepersonaliseerde uitkomstmeting geeft u én uw patiënt inzicht in het verloop van de gezondheidsklachten. Met de auto-anamnese als vertrekpunt, worden patiënten automatisch uitgenodigd voor follow-up vragen en PROM vragenlijsten. De uitkomstmeting vindt – geheel automatisch – voor uw gehele patiëntpopulatie plaats. Het biedt u daarmee de basis voor zorgverbetering en onderzoek. Andere handigheden van de modules:

 • Ze zijn volledig geautomatiseerd, zodat op de juiste momenten tijdens en na het zorgtraject de juiste metingen worden verricht.
 • Ze bevatten korte vragenlijsten, die eenvoudig te beantwoorden zijn.
 • Er kunnen beknopte verslagen uitgedraaid worden voor in de arts brief.
 • Ze bevatten gestandaarde vragenlijsten volgens o.a. de DICA en ICHOM-specificaties.

Inzicht en kennis voor zorgverbetering en onderzoek

Met ConsultAssistent heeft u verschillende mogelijkheden om uw zorg en wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. De auto-anamnese geeft u bij elke patiënt waardevolle context bij de uitkomstmeting. Zo ontstaat inzicht voor het verbeteren van onder meer diagnostiek, therapie, logistiek en best practice. Registraties van uitkomsten kunt u in verbetercycli gebruiken en worden een vast onderdeel van uw bedrijfsvoering. Ons team van data scientists staat klaar om u te helpen. Aanvullend is het mogelijk om:

 • Verbeterdashboards op te stellen.
 • Uitkomsten en praktijkvariaties tussen collega artsen te spiegelen.
 • Zelf data te exporteren voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.

Beslissingsondersteuning bij het consult

ConsultAssistent ondersteunt bij het maken van beslissingen tijdens en rondom het consult. Dit ontzorgt u en de patiënt en leidt tot betere zorg. Wij ontwikkelen hiervoor beslisondersteuning, bijvoorbeeld om:

 • Controle consulten online te laten plaatsvinden.
 • Actief een digitaal informed consent te verkrijgen voor het opvragen van eerdere onderzoeken bij andere ziekenhuizen.
 • Te signaleren dat een patiënt symptomen heeft die kenmerkend zijn voor een bepaalde diagnose.
 • Te ondersteunen bij de triage van patiënten.
 • Te voorspellen welke medische onderzoeken een patiënt nodig heeft of het beloop van de klachten in tijd is.
 • Verwachtingen van de patiënt te managen over het behandelverloop.
 • Inzicht te geven in de praktijkvariatie.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

“ConsultAssistent is een uitstekende tool om beter voorbereide patiënten te zien en direct tot de kern te komen waardoor de kwaliteit van zorg verbetert.”

KNO-Arts

VOORTDUREND IN ONTWIKKELING

Stilzitten zit niet in ons DNA. Door onze omvang zijn we in staat snel te schakelen. We zijn dagelijks op zoek naar mogelijkheden om ConsultAssistent uit te breiden en verder te verbeteren. We doen dit zo veel mogelijk samen met gebruikers: artsen, polimedewerkers én patiënten. We zijn daarom regelmatig op de poli aanwezig om te ervaren hoe ConsultAssistent in de praktijk wordt gebruikt en te ontdekken wat nog beter kan.

Ook in 2023 zit ConsultAssistent niet stil. Zo breiden we onder meer onze vragenmodules uit naar nieuwe vakgroepen en werken we aan nieuwe verbeterdashboards en gepersonaliseerde patiëntvoorlichting. Ook ontwikkelen we verder aan beslisondersteuning op basis van Artificiële Intelligentie.

VOORTDUREND IN ONTWIKKELING

Stilzitten zit niet in ons DNA. Door onze omvang zijn we in staat snel te schakelen. We zijn dagelijks op zoek naar mogelijkheden om ConsultAssistent uit te breiden en verder te verbeteren. We doen dit zo veel mogelijk samen met gebruikers: artsen, polimedewerkers én patiënten. We zijn daarom regelmatig op de poli aanwezig om te ervaren hoe ConsultAssistent in de praktijk wordt gebruikt en te ontdekken wat nog beter kan.

Ook in 2023 zit ConsultAssistent niet stil. Zo breiden we onder meer onze vragenmodules uit naar nieuwe vakgroepen en werken we aan nieuwe verbeterdashboards en gepersonaliseerde patiëntvoorlichting. Ook ontwikkelen we verder aan beslisondersteuning op basis van Artificiële Intelligentie en Deep Learning.

MEER DAN HET PRODUCT

Door en voor de zorg

ConsultAssistent is samen met artsen en polimedewerkers ontwikkeld en sluit hierdoor naadloos aan op uw praktijk. Met onze uitgebreide kennis van de zorg zijn we in staat de zorg samen met onze gebruikers voortdurend te verbeteren.

Aandacht voor ondersteuning

Wij staan voor een persoonlijke en betrokken benadering bij de implementatie van begin tot eind. Maar ook hierna houdt onze ondersteuning niet op. Wij blijven u helpen bij het realiseren van juiste zorg op de juiste plaats.

Altijd in ontwikkeling

Wij geloven dat ons product altijd beter kan en dat dit alleen kan door samen met u en andere gebruikers en onze samenwerkingspartners te werken aan continue doorontwikkeling van ons product.

WILT U MEER WETEN?

We komen graag bij u langs voor een demonstratie van de voordelen van ConsultAssistent.

WILT U MEER WETEN?

We komen graag bij u langs voor een demonstratie van de voordelen van ConsultAssistent.