Wie zijn mijn patiënten?

Van elke vorige patiënt leren hoe de zorg voor de volgende patiënt beter kan, dat is onze ambitie. Hoe willen we dit bereiken? Door het gebruik van onze online auto-anamnese en follow-up modules, verzamelen we continu data over de ervaren klachten gedurende de behandeling en de context van de patiënt. Deze gegevens gebruiken we om inzichten en kennis op te doen, en van te leren hoe de zorg daadwerkelijk beter kan. Wat begint bij het verkennen van de data.

Het visualiseren van data in dashboards is een van de methodes die we voor het verkennen van de data toepassen. Een voorbeeld hiervan is het KNO dashboard met inzicht in de klachten van nieuwe patiënten (zie figuur). Dit dashboard biedt een real-time overzicht van de door patiënten gemelde klachten van de gehele KNO poli in het ziekenhuis. In één oogopslag geeft het KNO dashboard door het gebruik van grafieken en diagrammen informatie over de gegevens die in de auto-anamnese worden uitgevraagd. Het geeft antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de meest voorkomende combinaties van gezondheidsklachten?
  • Hoeveel last hebben mensen gemiddeld van bepaalde klachten?
  • Hebben mensen met een hoog BMI meer last van een specifieke klacht?

Het KNO dashboard is een eerste vertrekpunt, van waaruit meer specifieke dashboards ontwikkeld worden om van te leren en verdere aanleiding te geven tot nader onderzoek. Ze geven zorginstellingen meer grip op en inzicht in de patiëntenpopulatie op de afdeling. Antwoorden kunnen gebruikt worden als aanknopingspunt om zorgpaden en behandelmethoden te verbeteren en te personaliseren. De dashboards nodigen artsen uit om mogelijke verbanden te bespreken en tot nieuwe waardevolle inzichten voor zorgverbetering te komen.