GEPERSONALISEERDE PROMS
MÉT CONTEXT

Uitkomstmetingen worden pas echt bruikbaar wanneer de context van de anamnese eraan wordt toegevoegd. Context uit de digitale autoanamnese verreikt de uitkomstdata enorm en maakt specifieke analysen mogelijk. Het biedt onder meer inzicht in kwaliteit van anamnese, informatie voor correcties voor zorgzwaarte en comorbiditeit en prognostische variabelen voor uitkomst en duur. Het toevoegen van deze context zorgt voor beter inzicht in uitkomsten en dus voor meer aanknopingspunten voor verbetering van zorg.

ConsultAssistent biedt deze context bij gepersonaliseerde PROMs en draagt hiermee bij aan waardegedreven zorg, ook wel Value Based Healthcare (VHBC) genoemd. Het biedt gebruikers dashboards met spiegelinformatie over de eigen organisatie, maar ook tussen ziekenhuizen.

Naast context is beter inzicht in uitkomstmeting ook afhankelijk van de deelname van patiënten. De hoger de respons, de meer valide de stuurinformatie is. Ook hier biedt ConsultAssistent een oplossing voor. We zorgen voor een hoge respons door onder meer:

  • Gebruiksvriendelijke applicatie;
  • Verschillende varianten PROM-trajecten aan te bieden;
  • Het aanbieden van (ver)korte vragenlijsten;
  • Slimme automatische verzending van uitnodigingen en herinneringen.

“De ene patient is de andere niet. Met ConsultAssistent zie ik de relevante verschillen”

KNO-arts

DE MOGELIJKHEDEN VAN CONSULTASSISTENT

DE MOGELIJKHEDEN VAN CONSULTASSISTENT