DIGITALE AUTOANAMNESE VOOR DE
GEHELE PATIËNTPOPULATIE

Met de digitale autoanamnese van ConsultAssistent wordt tegemoetgekomen aan de uitdaging om consulten effectiever te laten verlopen.

De patiënt wordt goed voorbereid op het consult of medisch onderzoek en het dubbel beantwoorden van vragen behoort tot het verleden. De digitale anamnese van ConsultAssistent bevat per specialisme vele honderden anamnese en follow-up vragen. Door slimme logica beantwoordt de patiënt alleen de voor hem of haar relevante vragen. Zo wordt een belangrijk deel van de anamnesevragen voorafgaand aan het consult online beantwoord door de patiënt. Patiënten worden automatisch uitgenodigd per email, de arts hoeft hier niets voor te doen. De respons van patiënten op de vragenlijsten is met 80% procent hoog. Niet alleen het gebruiksvriendelijk systeem maar zeker ook de korte vragenlijsten met slimme algoritmen en adaptieve vragen dragen hieraan bij.

Patiënten vinden het prettig dat de arts vooraf kennis heeft van hun klachten. De digitale anamnese biedt ook de arts voordelen. Doordat de arts voorafgaand aan het consult een overzichtelijk en bruikbaar verslag van de antwoorden in het EPD heeft, kan meer aandacht geschonken worden aan verdiepende vragen en vragen van de patiënt. Bijkomende voordelen van de digitale anamnese modules zijn bovendien:

  • Er zijn vragenmodules voor de gehele patiëntpopulatie en bovendien geschikt voor meerdere leeftijdscategorieën en meertaligheid;
  • De medische voorgeschiedenis en familieanamnese zijn compleet;
  • Ook de informed consent om gegevens op te vragen bij andere ziekenhuizen maakt onderdeel uit van de vragenlijsten.
  • Een deel van de verslaglegging is al gedaan.

“Wanneer de patiënt thuis op zijn gemak vragen invult, die van belang zijn om een polibezoek efficiënt te laten verlopen, blijft er meer tijd over om samen het echte probleem op te lossen.”

Chirurg

DE MOGELIJKHEDEN VAN CONSULTASSISTENT

bekijk ons product

DE MOGELIJKHEDEN VAN CONSULTASSISTENT

bekijk ons product