SLIMME INTEGRATIE MET HET EPD

De adoptiegraad onder artsen neemt toe wanneer eHealth naadloos is geïntegreerd met het EPD en het gebruikers daadwerkelijk ondersteunt in hun werk. ConsultAssistent komt u hierin volledig tegemoet. ConsultAssistent is geïntegreerd met meerdere EPD’s (op basis van o.a. HL7/FHIR) en erop gericht u te ontzorgen.

Dit betekent in de praktijk dat op basis van inkomende afspraakberichten patiënten volledig geautomatiseerd worden uitgenodigd voor de digitale anamnese en PROM-vragenlijsten. De uitkomsten uit de vragenlijsten komen vervolgens automatisch in het EPD terecht, zodat u te allen tijde in uw eigen systeem kunt blijven werken.

Een integratie van ConsultAssistent met uw EPD biedt ook voordelen voor de afdeling ICT. ConsultAssistent is een veilig medisch hulpmiddel en heeft een CE-markering. Het wordt als software as a service (SaaS) aangeboden, wat de beheerlasten minimaliseert. De beveiligde opslag van data voldoet bovendien aan alle normeringen en vindt op Nederlands grondgebied plaats.

Tenslotte is integratie met een patiëntportaal en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) mogelijk. Dit betekent dat uw patiënten vanuit slechts één online omgeving aan hun gezondheid kunnen werken en met uw ziekenhuis communiceren. Wel zo klantvriendelijk.

“Notificaties en herinneringen lopen via het patiëntenportaal en de mobile app, waar ook registratie, inloggen en invullen van de vragenlijsten gebeurt.”

Bert Mooij – Directeur – Funatic

DE MOGELIJKHEDEN VAN CONSULTASSISTENT

DE MOGELIJKHEDEN VAN CONSULTASSISTENT