PRIVACY EN VEILIGHEID

Met ConsultAssistent geven patiënten informatie over de gezondheidsklachten en omstandigheden door aan de arts. Dit helpt het consult effectiever en efficiënter in te richten. Patiënten moeten er hierbij natuurlijk op kunnen vertrouwen dat deze informatie niet zomaar op straat komt te liggen. Persoonlijke gezondheidsinformatie is erg gevoelig.

PRIVACY EN VEILIGHEID

Met ConsultAssistent geven patiënten informatie over de gezondheidsklachten en omstandigheden door aan de arts. Dit helpt het consult effectiever en efficiënter in te richten. Patiënten moeten er hierbij natuurlijk op kunnen vertrouwen dat deze informatie niet zomaar op straat komt te liggen. Persoonlijke gezondheidsinformatie is erg gevoelig.

Patiënten en zorginstellingen kunnen er dan ook op rekenen dat wij hier op een zeer veilige en zorgvuldige manier mee omgaan, als organisatie en in onze applicatie: ConsultAssistent. We leggen graag uit wat onze uitgangspunten op het gebied van informatiebescherming en privacy zijn.

Grondslagen voor het verwerken van gegevens

Persoonsgegevens, waaronder gegevens over de gezondheid, mogen alleen verwerkt worden als daarvoor een wettelijke grondslag is. Vanzelfsprekend verwerken wij alleen gegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Bij het gebruik van ConsultAssistent bij de behandeling verwerken wij de gegevens in opdracht van de zorginstelling. De uitvoering van de behandelovereenkomst is hierbij de grondslag. De zorginstelling mag de gegevens in ConsultAssistent ook gebruiken voor kwaliteitsbeheer en in sommige gevallen onderzoek. De grondslagen zijn in dit geval wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.

Voor alle andere gevallen vormt expliciete toestemming van de patiënt de grondslag. Wij gebruiken bij onderzoek alleen gepseudonimiseerde gegevens van patiënten die hiervoor nadrukkelijk toestemming geven.

Betrouwbare verwerking van patiëntgegevens

De gegevens die patiënten invoeren in ConsultAssistent worden opgeslagen op sterk beveiligde Europese servers. Onze systemen en processen voldoen aan een hoge standaard om gegevens en de privacy van patiënten en zorginstellingen zo goed mogelijk te beschermen.

Zo is Outcome Measurement (de leverancier van ConsultAssistent) NEN7510:2017 en ISO 27001 gecertificeerd. Dit zijn dé standaarden voor informatiebeveiliging die de beveiliging van medische data en de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (patiënt)gegevens waarborgen. Dit gaat niet alleen over de applicatie ConsultAssistent, maar ook over hoe wij als organisatie werken.

Nu en in de toekomst blijven we werken om ConsultAssistent zo veilig mogelijk te houden.

Het medisch beroepsgeheim geldt ook bij het gebruik van ConsultAssistent

Bij het gebruik van ConsultAssistent, kiezen patiënten zelf welke informatie zij wel en niet delen met de arts of zorgverlener. Net als in de spreekkamer, geldt het medisch beroepsgeheim ook voor de gegevens die patiënten via ConsultAssistent doorgeven aan de arts. Deze zijn alleen toegankelijk voor de behandelend arts en de betrokken zorgverleners van de zorginstelling die ConsultAssistent gebruikt. Wij registreren altijd welke zorgverlener welke gegevens inkijkt.

Gebruik gepseudonimiseerde gegevens voor onderzoek

Alleen als daarvoor nadrukkelijk toestemming is gegeven door de patiënt gebruiken wij zijn of haar gepseudonimiseerde gegevens voor onderzoek. Gepseudonimiseerde gegevens zijn gegevens waaruit alle direct herleidbare persoonsgegevens verwijderd zijn.

Al het onderzoek dat wij doen is gericht op het verbeteren van diagnose, therapie en zorglogistiek. Wij doen geen onderzoek voor andere doeleinden.

En gegevens van patiënten worden nooit zonder toestemming gedeeld met derden.

De gegevens blijven van de zorgorganisatie

Wij verzamelen en verwerken gegevens die patiënten invullen in ConsultAssistent. De zorginstelling is verantwoordelijk voor het beheren van patiëntgegevens en is dan ook de enige partij die toegang heeft tot deze gegevens.

De gegevens van patiënten kunnen uiteraard ook verwijderd worden uit ConsultAssistent. Dit kan de patiënt aangeven bij de verantwoordelijke voor de gegevens: de eigen zorginstelling.

CE markering

ConsultAssistent is een medisch hulpmiddel. ConsultAssistent is in Maart 2020 aangemeld als een risicoklasse 1 medisch hulpmiddel onder zogenaamde Medical Device Directive (MDD).

De MDD is Europese regelgeving met veiligheidsnormen waaraan medische hulpmiddelen moeten voldoen. Risicoklasse 1 hoort bij medische hulpmiddelen met een laag risico.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe ConsultAssistent gegevens beschermt? Lees de volledige

Of neem bij vragen over veiligheid en privacy contact met ons op.