PRIVACYVERKLARING OUTCOME MEASUREMENT

Privacyverklaring van Outcome Measurement

Versie 1.1 | 20 juli 2021

Outcome Measurement B.V. is de leverancier van ConsultAssistent. Outcome Measurement kent twee privacyverklaring:

 • Privacyverklaring voor de ConsultAssistent Applicatie;
 • Privacyverklaring voor Outcome Measurement die betrekking heeft op de gegevens die wij verzamelen en gebruiken bij bijvoorbeeld het bezoek en gebruik van onze website, bij onze nieuwsbrief en bij sollicitaties.

Deze privacyverklaring is opgesteld voor Outcome Measurement BV, de leverancier van ConsultAssistent, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 65972902. We raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Outcome Measurement verzamelt en gebruikt, voor welke doeleinden we dit doen, op basis van welke juridische gronden en wat uw privacyrechten zijn.

Outcome Measurement hecht veel belang aan een goede omgang met persoonsgegevens en daarom verwerken en beveiligen wij de persoonsgegevens zorgvuldig. Onze werkwijze wordt extern gecontroleerd.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

1.1 Website, webformulieren en nieuwsbrief

Als u bij het gebruik van onze website onze cookies accepteert, slaan wij ook gegevens over de internetbrowser en het apparaat waarmee u onze website bezoekt op. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze website te meten in Google Analytics. Uw IP-adres wordt niet geregistreerd en opgeslagen tijdens uw bezoek aan onze website. We hebben Google Analytics geïmplementeerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, gepubliceerd op 6 maart 2018. U bezoekt onze website dan ook anoniem. Onder het kopje ‘8. Cookies op de website van ConsultAssistent’ van deze privacyverklaring kunt u meer lezen over de cookies die wij plaatsen bij het bezoeken van onze website.

Op onze website vindt u verschillende formulieren, zoals het contactformulier en het downloadformulier. De data die u opgeeft via deze formulieren kan in ons Customer Relations Management (CRM) systeem en/of marketing platform belanden. Als u geen klant bent, slaan wij gegevens niet langer op dan twee jaar.

Op de pagina ‘demo aanvragen’ kunt u een demo aanvragen van ConsultAssistent via een formulier. Als u het contactformulier invult en verstuurt ontvangen wij naast uw bericht:

 • uw bedrijfsnaam
 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

Op de pagina ‘contact met ConsultAssistent’ kunt u een vraag sturen. Als u het contactformulier invult en verstuurt ontvangen wij naast uw bericht:

 • uw bedrijfsnaam
 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

Op de pagina ‘aanmelden nieuwsbrief’ kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij ontvangen daarvoor:

 • uw naam
 • uw e-mail adres

Doordat u door het invullen van de formulieren een aanvraag bij ons indient, is de grondslag voor bovenstaande verwerking een overeenkomst. Daarnaast kunt u zich via onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van het versturen van de nieuwsbrief. Wij gebruiken hiervoor een marketing platform. In elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt, bieden wij u de mogelijkheid om u hiervoor af te melden.

De data in ons Customer Relations Management (CRM) systeem en in ons marketing platform worden verwerkt in de Verenigde Staten. Tot voor kort werd het passend niveau van rechtsbescherming gewaarborgd door het Privacy Shield van onze verwerker. Op 16 juli 2020 is het Privacy Shield nietig verklaard door het Europese hof van Justitie. Outcome Measurement volgt de ontwikkelingen en zal op basis hiervan de juiste vervolgstappen bepalen.

Outcome Measurement bewaart de gegevens zolang noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende termijnen:

 • Gegevens die u invult voor demo aanvragen, bewaren wij maximaal 2 jaar.
 • Gegevens die u invult voor contact met ConsultAssistent aanvragen, bewaren wij maximaal 2 jaar nadat de contactaanvraag is behandeld.
 • Contactgegevens die u invult voor het verzenden van nieuwsbrieven, verwijderen wij 1 jaar na verzending van de laatste nieuwsbrief.

1.2 Sollicitaties

Als u solliciteert bij Outcome Measurement, verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van het sollicitatieproces. Dit betreft de door u verstrekte gegevens en de eventuele notities naar aanleiding van sollicitatiegesprekken. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met de betrokkenen in het sollicitatieproces en zullen na afronding van de procedure binnen vier weken worden verwijderd.

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens opnemen in onze talentenpool. Deze worden dan maximaal één jaar bewaard.

1.3 (Potentiële) klanten

Van (potentiële) klanten worden beperkte persoonsgegevens verwerkt van onze contactpersonen. Deze gegevens bevatten contactgegevens. Deze gegevens verwerkt Outcome Measurement omdat zij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. De gegevens worden verwijderd als Outcome Measurement deze niet meer nodig heeft en Outcome Measurement geen wettelijke verplichting heeft om de gegevens te bewaren.

1.4 Testimonials

Uw naam plaatsen wij alleen bij uw testimonial met uw toestemming. Als u uw testimonial wilt aanpassen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via support@consultassistent.nl.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We hebben de volgende redenen (doeleinden) om gegevens te verwerken:

 1. Om onze diensten aan te bieden en vragen en verzoeken daaromtrent te kunnen afhandelen.
 2. Om u informatie te verstrekken, direct (telefonisch of per e-mail) of via onze website.
 3. Om onze website te kunnen laten functioneren en te verbeteren.
 4. Om contact op te nemen over onze dienstverlening.
 5. Om u op de hoogte te houden over onze organisatie en u te kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten en evenementen.
 6. Om de effectiviteit van onze direct marketing en communicatie te meten en te verbeteren.
 7. Om uw sollicitatie in behandeling te nemen en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een positie binnen het team van ConsultAssistent.
 8. Voldoen aan geldende wet- en regelgeving en het volgen van aanwijzingen van andere toezichthouders en inspecties (zoals de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Autoriteit Persoonsgegevens).

3. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Outcome Measurement verkoopt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen die ons helpen bij het optimaliseren van onze diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u of uw organisatie of aan partijen waaraan wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen. Met bedrijven die de gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gegevens die in ons CRM-systeem en in ons marketing platform worden verwerkt, worden opgeslagen in de Verenigde Staten. Dit betreft uitsluitend informatie over (potentiële) klanten van Outcome Measurement. De overdracht van persoonsgegevens vindt plaats onder bescherming van de EU-VS Privacy Shield regeling.

4. Houd grip op uw gegevens, uw rechten

Als wij persoonsgegevens van u hebben, heeft u een aantal rechten.

Door contact op te nemen met support@consultassistent.nl, kunt u:

 • informatie opvragen over de persoonsgegevens die we van u bewaren (wij zullen u informeren over de persoonsgegevens die we verwerken);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat wij niet kunnen voorkomen dat derden e-mails naar uw e-mailadres sturen;
 • een beperking van uw gegevensverwerking aanvragen; en/of
 • uw gegevens laten exporteren (wij sturen u een kopie van de persoonsgegevens die we bijhouden).

We zullen binnen een maand reageren op uw verzoek. We kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. Wanneer uw verzoek moeilijk te verwerken is, hebben we mogelijk meer tijd nodig om aan uw verzoek te voldoen en kunnen we de uitvoering van uw verzoek uitstellen.

Neem voor hulp bij verzoeken contact op met support@consultassistent.nl

5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Outcome Measurement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via support@consultassistent.nl.

6. Contactgegevens

Heeft u een vraag of een verzoek? Mail naar support@consultassistent.nl of bel +31 010 8994100.

6.1 Functionaris gegevensbescherming (FG)

We hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld. De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via fg@consultassistent.nl.

6.2 Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Mocht u van mening zijn dat wij de AVG niet (volledig) naleven wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De AP is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 via 088 – 1805 250 en 0900 – 2001 201.

7. Herziening van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we u op de hoogte brengen op onze website en via onze nieuwsbrief. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

8. Cookies op de website van ConsultAssistent

Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op deze website van ConsultAssistent.

8.1 Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

8.2 Welke cookies hanteert de website ConsultAssistent en voor welk doel?

Onze website maakt gebruik van functionele cookies, die zorgen dat de website goed functioneert. Hier hoeft u geen toestemming voor te geven. De website gebruikt ook analytische cookies, dit zijn cookies die inzicht geven in het gebruik van onze website. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens, dus ook hier hoeft u geen toestemming voor te geven. Lees onder het kopje statistieken hoe we deze analytische cookies hebben ingesteld. Tenslotte gebruikt de website tracking cookies van YouTube, dat zijn cookies die worden gebruikt om een gebruikersprofiel op te stellen. Deze cookie is nodig om de ’embedded’ YouTube video’s af te spelen en te tonen. Wanneer u gebruik maakt van onze website, gaat u akkoord gaat met het plaatsen van de tracking cookies door YouTube.

8.3 Statistieken

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt onze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur waardoor uw gebruik van de website kan worden geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij krijgen hierdoor inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Met betrekking tot Google Analytics-cookies kunnen we verder aangeven dat;

 • wij een bewerkersovereenkomst hebben gesloten;
  2) we hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
  3) ‘gegevens delen’ is uitgezet;
  4) we geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

8.4 Website gebruiken?

Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wij u geïnformeerd over de cookies. Ook hebben wij uw toestemming gevraagd om de cookies te plaatsen. Wilt u niet meer dat wij de cookies van uw bezoek opslaan? Dan kunt u zichzelf afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zó in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk hier hoe dat werkt: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Wanneer u besluit om onze website te blijven gebruiken, accepteert u dat er functionele, analytische en tracking cookies worden geplaatst.