UNIEKE FEATURES

Slimme digitale anamnese

Gebruikmakend van uitgebreide medische kennis wordt met onze slimme digitale anamnesemodules het gesprek tussen u en de patiënt in uw spreekkamer digitaal nagebootst. Deze modules bevatten vele honderden anamnese vragen. Door slimme logica beantwoordt uw patiënt alleen de voor hem of haar relevante vragen. Dit biedt u vele voordelen:

 • Uw patiënt komt beter voorbereid op het consult, omdat hij/zij van tevoren vragen beantwoordt over zijn/haar klachten.
 • De vragen in de modules zijn relevant en opgesteld met gebruik van slimme, geteste beslisbomen. We ondersteunen CAT (Computerized Adaptive Testing) en IRT (Item Response Theory).
 • U heeft in het EPD in een oogopslag goed inzicht in de klachten van de patiënt.
 • Het volledig geautomatiseerde proces zorgt voor een hoge respons en een daling van administratieve lasten voor uw ziekenhuis.
 • We hebben modules ontwikkeld voor Dermatologie, KNO, Longgeneeskunde, Neurologie (HNP), Oogheelkunde, Proctologie, Traumatologie, Mammapoli, MDL, Fysiotherapie (Vertigo) en Anesthesie POS. Nieuwe modules voor andere vakgroepen zijn continu in de maak.

Gepersonaliseerde uitkomstmeting

Gepersonaliseerde uitkomstmeting op basis van digitale anamnese geeft u én uw patiënt inzicht in het verloop van de gezondheidsklachten. De uitkomstmeting vindt voor uw gehele patiëntpopulatie plaats. Het biedt u daarmee de basis voor zorgverbetering en onderzoek. Andere handigheden van de modules:

 • Ze zijn volledig geautomatiseerd, zodat op de juiste momenten tijdens en na het zorgtraject de juiste metingen worden verricht.
 • Ze bevatten korte vragenlijsten, die eenvoudig te beantwoorden zijn.
 • Er kunnen beknopte verslagen uitgedraaid worden voor in de arts brief.
 • Ze bevatten bevat alle ICHOM-lijsten volgens ICHOM-specificaties.

Onmisbare inzichten voor zorgverbetering en onderzoek

Met ConsultAssistent heeft u verschillende mogelijkheden om uw zorg en wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. Met de digitale anamnese krijgt u waardevolle context van de uitkomstmeting per patiënt. Zo ontstaat inzicht voor het verbeteren van onder meer diagnostiek, therapie, logistiek en best practice. Registraties van uitkomsten kunt u in verbetercycligebruiken en worden een vast onderdeel van uw bedrijfsvoering. Ons team van data scientists staat klaar om u te helpen. Aanvullend is het mogelijk om:

 • Verbeterdashboards op te stellen.
 • Uitkomsten en praktijkvariaties tussen collega artsen te spiegelen.
 • Zelf data te exporteren voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.

Beslissingsondersteuning bij het consult

Met slimme algoritmen ondersteunt ConsultAssistent u bij het maken van beslissingen tijdens en rondom het consult. Dit ontzorgt u en de patiënt. Zo is ConsultAssistent in staat om:

 • Te wijzen op het voordoen van een bepaalde diagnose
 • Te attenderen op het voorkomen van een onnodig consult
 • Controleconsulten online te laten plaatsvinden
 • Te ondersteunen bij de triage
 • Verwachtingen van de patiënt te managen over het behandelverloop
 • Actief een digitaal informed consent te verkrijgen voor het opvragen van eerdere onderzoeken bij andere ziekenhuizen

Slimme, adaptieve digitale anamneses

Gebruikmakend van uitgebreide medische kennis wordt met onze slimme digitale anamnesemodules het gesprek tussen u en de patiënt in uw spreekkamer digitaal nagebootst. Deze modules bevatten vele honderden anamnese vragen. Door slimme logica beantwoordt uw patiënt alleen de voor hem of haar relevante vragen. Dit biedt u vele voordelen:

 • Uw patiënt komt beter voorbereid op het consult, omdat hij/zij van tevoren vragen beantwoordt over zijn/haar klachten.
 • De vragen in de modules zijn relevant en opgesteld met gebruik van slimme, geteste beslisbomen. We ondersteunen CAT (Computerized Adaptive Testing) en IRT (Item Response Theory).
 • U heeft in het EPD in een oogopslag goed inzicht in de klachten van de patiënt.
 • Het volledig geautomatiseerde proces zorgt voor een hoge respons en een daling van administratieve lasten voor uw ziekenhuis.
 • We hebben modules ontwikkeld voor Dermatologie, KNO, Longgeneeskunde, Neurologie (HNP), Oogheelkunde, Proctologie, Traumatologie, Mammapoli, MDL, Fysiotherapie (Vertigo) en Anesthesie POS. Nieuwe modules voor andere vakgroepen zijn continu in de maak.

Automatische gepersonaliseerde uitkomstmeting

Gepersonaliseerde uitkomstmeting op basis van digitale anamnese geeft u én uw patiënt inzicht in het verloop van de gezondheidsklachten. De uitkomstmeting vindt voor uw gehele patiëntpopulatie plaats. Het biedt u daarmee de basis voor zorgverbetering en onderzoek. Andere handigheden van de modules:

 • Ze zijn volledig geautomatiseerd, zodat op de juiste momenten tijdens en na het zorgtraject de juiste metingen worden verricht.
 • Ze bevatten korte vragenlijsten, die eenvoudig te beantwoorden zijn.
 • Er kunnen beknopte verslagen uitgedraaid worden voor in de arts brief.
 • Ze bevatten bevat alle ICHOM-lijsten volgens ICHOM-specificaties.

Onmisbare inzichten voor zorgverbetering en onderzoek

Met ConsultAssistent heeft u verschillende mogelijkheden om uw zorg en wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. Met de digitale anamnese krijgt u waardevolle context van de uitkomstmeting per patiënt. Zo ontstaat inzicht voor het verbeteren van onder meer diagnostiek, therapie, logistiek en best practice. Registraties van uitkomsten kunt u in verbetercycligebruiken en worden een vast onderdeel van uw bedrijfsvoering. Ons team van data scientists staat klaar om u te helpen. Aanvullend is het mogelijk om:

 • Verbeterdashboards op te stellen.
 • Uitkomsten en praktijkvariaties tussen collega artsen te spiegelen.
 • Zelf data te exporteren voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.

Beslissingsondersteuning bij het consult

Met slimme algoritmen ondersteunt ConsultAssistent u bij het maken van beslissingen tijdens en rondom het consult. Dit ontzorgt u en de patiënt. Zo is ConsultAssistent in staat om:

 • Te wijzen op het voordoen van een bepaalde diagnose
 • Te attenderen op het voorkomen van een onnodig consult
 • Controleconsulten online te laten plaatsvinden
 • Te ondersteunen bij de triage
 • Verwachtingen van de patiënt te managen over het behandelverloop
 • Actief een digitaal informed consent te verkrijgen voor het opvragen van eerdere onderzoeken bij andere ziekenhuizen

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

 • Verbeterinzichten en data voor onderzoek
 • Verhoogde efficiency van consulten en follow-up
 • Betere diagnostiek
 • Inzicht in ontwikkeling van klachten bij de patiënt
 • Minder administratieve lasten en naadloze integratie met het EPD
 • Digitale anamnese mogelijk voor kinderen én ouders
 • Betere voorbereiding op het consult
 • Inzicht in verloop van ervaren klachten
 • Samen beslissen over de behandeling
 • Gepersonaliseerde vragenlijsten passend bij de klachten van de patiënt
 • Meertaligheid en mobiel beschikbaar
 • Geintegreerd in patiëntenportaal
 • Vergroten zelfredzaamheid en patiënttevredenheid
 • Hoge responspercentages
 • Tijdsbesparing polimedewerkers en artsen
 • Juiste zorg op de juiste plek en aanspraak maken op transitiegelden
 • Stuurinformatie voor strategische keuzes
 • Aantoonbare kwaliteitsverbetering en waarde gedreven zorg (Value Based Health Care)
 • Veilig en betrouwbaar met CE-markering. Er wordt gewerkt aan NEN-7510 normering
 • SaaS-oplossing dus geen eigen ICT-infrastructuur benodigd
 • Gecentraliseerd beheer op vragenlijsten is efficiënter, minder foutgevoelig en geeft betere informatie
 • Toekomstbestendig met zorginformatiebouwstenen en meertalig
 • Tweedelijns helpdesk door ConsultAssistent
 • Naadloze integratie met het EPD

“ConsultAssistent is een uitstekende tool om beter voorbereide patiënten te zien en direct tot de kern te komen waardoor de kwaliteit van zorg verbeterd.”

KNO-Arts

VOORTDUREND IN ONTWIKKELING

Stilzitten zit niet in ons DNA. Door onze omvang zijn we in staat snel te schakelen. We zijn dagelijks op zoek naar mogelijkheden om ConsultAssistent uit te breiden en verder te verbeteren. We doen dit zo veel mogelijk samen met gebruikers: artsen, polimedewerkers én patiënten. We zijn daarom regelmatig op de poli aanwezig om te ervaren hoe ConsultAssistent in de praktijk wordt gebruikt en te ontdekken wat nog beter kan.

Ook dit jaar zit ConsultAssistent niet stil. Zo breiden we onder meer onze vragenmodules uit naar nieuwe vakgroepen, zoals Gynaecologie, Cardiologie, Kindergeneeskunde, Orthopedie en MKA – chirurgie. Ook werken we aan nieuwe verbeterdashboards en gepersonaliseerde patiëntvoorlichting en een auto-scribe functie. Er is nieuwe beslisondersteuning op basis van Artificiële Intelligentie en Deep Learning in ontwikkeling.

VOORTDUREND IN ONTWIKKELING

Stilzitten zit niet in ons DNA. Door onze omvang zijn we in staat snel te schakelen. We zijn dagelijks op zoek naar mogelijkheden om ConsultAssistent uit te breiden en verder te verbeteren. We doen dit zo veel mogelijk samen met gebruikers: artsen, polimedewerkers én patiënten. We zijn daarom regelmatig op de poliaanwezig om te ervaren hoe ConsultAssistent in de praktijk wordt gebruikt en te ontdekken wat nog beter kan.

Ook dit jaar zit ConsultAssistent niet stil. Zo breiden we onder meer onze vragenmodules uit naar nieuwe vakgroepen, zoals Gynaecologie, Cardiologie, Kindergeneeskunde, Orthopedie en MKA – chirurgie. Ook werken we aan nieuwe verbeterdashboards en gepersonaliseerde patiëntvoorlichting en een auto-scribe functie. Er is nieuwe beslisondersteuning op basis van Artificiële Intelligentie en Deep Learning in ontwikkeling.

MEER DAN HET PRODUCT

Door en voor de zorg

ConsultAssistent is samen met artsen en polimedewerkers ontwikkeld en sluit hierdoor naadloos aan op uw praktijk. Met onze uitgebreide kennis van de zorg zijn we in staat de zorg samen met onze gebruikers voortdurend te verbeteren.

Aandacht voor ondersteuning

Wij staan voor een persoonlijke en betrokken benadering bij de implementatie van begin tot eind. Maar ook hierna houdt onze ondersteuning niet op. Wij blijven u helpen bij het realiseren van juiste zorg op de juiste plaats.

Altijd in ontwikkeling

Wij geloven dat ons product altijd beter kan en dat dit alleen kan door samen met u en andere gebruikers en onze samenwerkingspartners te werken aan continue doorontwikkeling van ons product.

WILT U MEER WETEN?

We komen graag bij u langs voor een demonstratie van de voordelen van ConsultAssistent.

demo aanvragen

WILT U MEER WETEN?

We komen graag bij u langs voor een demonstratie van de voordelen van ConsultAssistent.

demo aanvragen