UNIEKE FEATURES

Eenvoud van beheer

ConsultAssistent is gekoppeld aan het EPD. Het proces van uitnodigen en beheren wordt daarvoor eenvoudig en automatisch.

Nodig automatisch patiënten uit voor PROM vragenlijsten op vaste meetmomenten, zoals voor of na een afspraak of operatie. De patiënt krijgt altijd de juiste PROM op het juiste moment en ConsultAssistent zorgt voor een automatische herinnering als het nodig is.

ConsultAssistent biedt een servicedesk en onderzoeksdatabase met functies voor registratie van toestemming, dataexport, auditlogging en dagelijks geüpdatete dashboards.

Data voor het verbeteren van patientzorg en voor onderzoek voor wetenschap en beleid

Inzicht door overzicht:

  • Overzichtelijke resultaten met kleuren, beknopte samenvattingen en grafieken
  • Inzicht in de patiëntenpopulatie
  • Grip op het verloop van de klachten

Beslisondersteuning met data: zet nieuwe stappen naar Samen Beslissen en de juiste zorg op de juiste plek.

Makkelijk opschalen naar andere vakken

ConsultAssistent is een flexibel product dat makkelijk aansluit op de verschillende wensen bij de vakgroepen binnen de zorginstelling. ConsultAssistent is naast PROMs ook inzetbaar voor digitale anamnese en follow-up

Geautomatiseerd waar dat kan, en een persoonlijke aanpak waar dat moet. Ons team van customer success managers staat klaar om samen met u ervoor te zorgen dat PROMs binnen uw zorginstelling daadwerkelijk waarde gaan toevoegen.

ZIJN UW SPECIFIEKE PROMS OF PREMS NOG NIET BESCHIKBAAR?

ConsultAssistent is eenvoudig uit te breiden met PROMs die nog niet in de bibliotheek zijn opgenomen. Ook is het mogelijk om maatwerkvragenlijsten in te voeren en te gebruiken of bestaande PROM-trajecten over te nemen en historische data te integreren.

WILT U MEER WETEN?

We komen graag bij u langs voor een demonstratie van de voordelen van ConsultAssistent.

WILT U MEER WETEN?

We komen graag bij u langs voor een demonstratie van de voordelen van ConsultAssistent.