Zorginformatie bouwstenen

Het eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie; dat heeft voordelen  voor iedereen. Relevante zorginformatie kan dan worden hergebruikt later in het zorgproces en voor verschillende doeleinden. Dit zorgt  voor minder registratielast, minder fouten en maakt dat zorgverleners meer gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Daarnaast zijn er door eenduidige registratie ook minder verwerkingen zoals opschonen van data nodig om de informatie geschikt te maken voor  kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben zowel patiënten als specialisten baat bij de standaardisatie van zorginformatie. Daarom stimuleert de overheid ook het registreren en gebruik van zibs via het VIPP subsidieprogramma.

Zorginformatie bouwstenen (zibs) vormen de basis voor het standaardiseren van zorginformatie. Zibs zijn ontwikkeld door het programma Registratie aan de bron en zijn inmiddels in beheer van Nictiz. Zibs definiëren klinische begrippen die relevant zijn voor de zorg, zoals allergieën, tabaksgebruik of lichaamsgewicht. Het zijn blokjes van informatie met gestandaardiseerde afspraken over welke gegevens erin moeten staan. Het doel van zibs is de zorg beter, toegankelijker en betaalbaarder te maken.

VIPP is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Het VIPP5 subsidieprogramma stimuleert de gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens. Zowel tussen zorginstellingen onderling als tussen zorginstellingen en patiënten. Dat laatste gebeurt via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Ziekenhuizen die aan de gestelde normen en VIPP-doelstellingen voldoen, kunnen een subsidie krijgen.

Bij ConsultAssistent zijn wij inmiddels druk aan de slag met zibs. Wij vinden het belangrijk om zorginstellingen te ontlasten door relevante informatie conform zibs uit te wisselen. Wij gaan daarom zoveel mogelijk gebruik maken van zibs in onze auto-anamnese, follow-up en PROM vragenmodules voor het vastleggen van de verzamelde patiëntgegevens. Via de zibs kunnen wij  gegevens gestandaardiseerd aanleveren bij zowel zorginstellingen als bij patiënten via een PGO.

Bij het implementeren van de zibs merken wij dat nog lang niet alle zibs geschikt zijn voor onze complexe vragenlijsten met contextuele auto anamese informatie. Zibs zijn informatiemodellen van minimale klinische concepten. Terwijl wij in ConsultAssistent gegevens verzamelen die een zo goed mogelijk beeld schetsen van de klachten zoals de patiënt die ervaart. Voor veel van wat wij uitvragen bestaat er daarom (nog) geen zib.

Wij vinden  het belangrijk om mee te doen met het standaardiseren van informatie in het zorgproces. Ons doel is dan ook om alle gegevens die wij verzamelen waar wel al een zib voor bestaat deze ook zo in te richten. Daarnaast willen we ook informatie die wij van zorginstellingen ontvangen conform zibs kunnen uitlezen.

Daarmee vindt er meer kennisdeling plaats, ontzorgen wij zorgverleners met minder administratieve lasten en worden er minder fouten gemaakt in de overdracht van informatie . Ook kunnen we relevante medische gegevens direct in het PGO van de patiënt aanleveren zodat patiënten meer regie krijgen over hun eigen gezondheid. Kortom, een belangrijke stap voor verdere de kwaliteitsverbetering van de zorg.