Een slim en efficiënt triageproces inrichten, hoe doe je dat?

Hoe zorg je ervoor dat de reguliere zorg weer wordt opgepakt? En hoe bepaal je hierbij welke patiënt als eerst gezien wordt? Deze vraag houd veel ziekenhuizen nu bezig.

Ons antwoord: Gebruik een digitale anamnese vooraf, hiermee is de telefonische/video triage kort en doelgericht en in sommige gevallen niet eens nodig.

Belangrijk bij de digitale anamnese is dat de vragen voor de patient relevant zijn en het aantal anamnese vragen beperkt. Met één slimme adaptieve vragenlijst die geschikt is voor alle patiënten op de poli. Voor een snelle interpretatie door de triagist is het bovendien belangrijk dat het verslag  overzichtelijk en beknopt is. Een slimme opzet van het verslag met duidelijke markering van opvallende antwoorden, red flags en met beslisondersteuning helpt enorm.

Zonder hoge respons is waarde voor de triage beperkt. Gebruik daarom een laagdrempelig, patient en arts vriendelijk systeem zorgt. Ook is het heel belangrijk dat de digitale anamnese goed ingebed is in triageproces. Zodat mens, proces en systeem elkaar aanvullen en samen werken als een goed geoliede machine.

En tot slot is veiligheid en privacy belangrijk. Een digitale anamnese is een medisch hulpmiddel en moet daarom een CE markering dragen. Tenzij het door een ziekenhuis zelf ontwikkeld systeem is voor eigen gebruik. In dat geval is geen CE markering nodig, maar moet wel algemene veiligheid en prestatie-eisen worden voldaan. Om daaraan te voldoen vergt een flinke investering. Uiteraard moet het systeem ook voldoen aan de privacywetgeving.

Onze ervaring is dat niet al het bovenstaande mogelijk is met standaard vragenlijsten en standaard vragenlijstsystemen. Wij hebben daarom samen met artsen een adaptief systeem ontwikkeld, op maat voor digitale anamneses. Er zijn modules voor een verschillende modules specialismen beschikbaar. Deze modules zijn plug en play ready om nu in te zetten.

Bijkomend voordeel van ConsultAssistent is dat door een integratie met het EPD patiënten volledig automatisch uitgenodigd worden. Ook voor de follow-up bij vervolg en controle consulten. Bovendien wordt alle data gestructureerd verzameld (Big Data) en ingezet voor verbeterdashboards, inzicht in praktijkvariatie, spiegelen, wetenschappelijk onderzoek, beslisondersteuning en voorspelmodellen op basis Artificiële Intelligentie.

Wij helpen u en uw patiënten graag bij de triage. Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem contact met ons op via contact, via info@consultassistent.nl of via 010 899 4100