FAQ items aan het laden...
Voor patiënten2020-07-12T18:47:35+00:00

WAT IS CONSULTASSISTENT?

ConsultAssistent is een programma dat uw arts gebruikt voor het verzamelen van relevante gegevens over u en uw gezondheid. Via ConsultAssistent geeft u uw arts meer informatie over uw gezondheidsklachten voordat u naar uw afspraak in het ziekenhuis gaat. ConsultAssistent bevat vragen over uw klacht, over de pijn of last en over de ontwikkeling van de klacht als de behandeling met de arts is afgerond.

Uw arts bekijkt uw antwoorden ter voorbereiding van uw afspraak op de polikliniek, óf tijdens de afspraak zelf. Hierdoor heeft u tijdens de afspraak met uw arts meer tijd voor gedetailleerde vragen en aanvullende informatie.

ConsultAssistent verzamelt volledig gepseudonimiseerd de inzichten in klacht en klachtontwikkeling van andere patiënten met een soortgelijke klachten. Deze inzichten worden door uw arts gebruikt ter verbetering van uw behandeling. En u draagt zelf op deze manier ook automatisch ook bij aan het verbeteren van de zorg.

HOE WERKT CONSULTASSISTENT?

ConsultAssistent wordt door uw arts ingezet ter ondersteuning van de verschillende stappen in uw behandeling:

Uw eerste afspraak op de polikliniek

Enkele dagen voorafgaand aan uw eerste afspraak op de polikliniek ontvangt u via e-mail een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Dit is het e-mailadres van u dat bekend is bij het ziekenhuis waar u de afspraak heeft.

De eerste keer dat u ConsultAssistent gebruikt maakt u eerst een account aan. Met dit account kan u altijd bij uw gegevens. Bij het inloggen krijgt u ter verificatie een sms-code toegestuurd op het telefoonnummer zoals bekend bij het ziekenhuis.

Afhankelijk van de afdeling waar u een afspraak heeft, kan de vragenlijsten uit verschillende onderdelen bestaan. Bijvoorbeeld een onderdeel met vragen over uw gezondheidsklachten, een onderdeel met uw medische voorgeschiedenis en onderdeel met algemene vragen.

Doordat er per afdeling en klacht die u heeft andere vragen gesteld worden, verschilt het aantal vragen dat u krijgt. Vaak duurt het invullen rond de 10 tot 15 minuten, maar dit kan in situaties ook meer zijn. Er zijn dan meer vragen nodig om een goed beeld van uw klachten te krijgen.

U kunt op ieder gewenst moment uitloggen en de vragenlijst op een later moment hervatten zonder opnieuw te hoeven beginnen.

Uw tweede of volgende afspraak op de polikliniek

Enkele dagen voorafgaand aan uw vervolgafspraak kunt u via e-mail een uitnodiging voor het invullen van de (verkorte) vervolg vragenlijst ontvangen.

Ook hier worden afhankelijk van de afdeling waar u uw afspraak heeft en uw klachten verschillende vragen gesteld. Meestal gaan de vragen over de ontwikkeling van de klachten. Ook kunt u uw profiel en geregistreerde medicijngebruik wijzigen.

Het invullen van deze vragenlijst duurt vaak maar een paar minuten.

Na uw behandeling

Om na te kunnen gaan wat het resultaat van de behandeling op uw klacht is, ontvangt u enkele weken en maanden na afronding van uw behandeling nog vragen over uw klachten. Deze antwoorden worden door uw arts gebruikt uw arts om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Ik heb geen e-mail ontvangen. Wat nu?2020-04-01T21:51:01+00:00

Het is mogelijk dat de email in uw spam box van uw emailprogramma terecht is gekomen. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact op met de polikliniek waar u uw afspraak heeft. De contactgegevens staan in uw uitnodigingsmail. Wellicht staat er een verkeerd e-mailadres van u geregistreerd.

Ik ben de e-mail met de uitnodiging kwijtgeraakt. Wat nu?2020-04-01T21:54:25+00:00

Als u in uw e-mail zoekt naar kernwoorden zoals de naam van uw ziekenhuis kunt u deze wellicht nog vinden. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact op met de polikliniek waar u uw afspraak heeft. De contactgegevens staan in uw uitnodigingsmail. Zij kunnen u opnieuw een uitnodiging sturen.

Ik ben mijn gebruikersnaam of wachtwoord vergeten. Hoe kan ik nu inloggen?2020-04-01T21:55:51+00:00

Uw gebruikersnaam kunt u vinden in de e-mail met uw accountbevestiging. Heeft u deze niet meer, neem dan kunt u uw gebruikersnaam opvragen in ConsultAssistent. De link naar ConsultAssistent staat in uw uitnodigingsmail.

Bent u uw wachtwoord vergeten? In het inlogscherm kunt u uw wachtwoord opnieuw aanvragen. U ontvangt dan een aparte e-mail met instructies.

Het lukt mij niet om in te loggen. Wat nu?2020-04-01T21:56:34+00:00

Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig. Lukt het u alsnog niet om in te loggen, neem dan contact op met de polikliniek waar u uw afspraak heeft. De contactgegevens staan in uw uitnodigingsmail.

Mijn telefoonnummer is gewijzigd. Wat moet ik doen?2020-04-01T21:57:29+00:00

Een wijziging van uw telefoonnummer moet u doorgeven aan het ziekenhuis waar u uw afspraak heeft. De contactgegevens staan in de uitnodigingsmail. Alleen zij mogen uw telefoonnummer wijzigen.

Ik begrijp een vraag uit de vragenlijst niet. Wat moet ik doen?2020-04-01T21:58:10+00:00

Dat is geen probleem. U kunt gewoon doorgaan met het van de vragenlijst. U kunt tijdens uw poliklinische afspraak met uw arts uw arts om uitleg vragen wat er met deze vraag werd bedoeld. Mocht u het verkeerd hebben begrepen, dan kan de arts uw antwoord altijd nog wijzigen.

De datum klopt niet. Mijn poliklinische afspraak is op een andere datum weergegeven. Wat nu?2020-04-01T21:58:43+00:00

Misschien heeft u uw afspraak gewijzigd naar een andere datum dan de oorspronkelijke datum. Klopt de datum dan nog niet? Neem dan contact op met de polikliniek waar u uw afspraak heeft. Mocht uw afspraak al zijn geweest, dan hoeft u deze vragenlijst niet meer in te vullen. Voor een volgende afspraak krijgt u weer een nieuwe uitnodiging.

Ik krijg een foutmelding en/of ConsultAssistent reageert niet meer. Wat nu?2020-04-01T21:59:24+00:00

Controleer of u alle verplichte velden heeft ingevuld. Krijgt u nog steeds een foutmelding of loopt de vragenlijst nog steeds vast, controleer dan uw internetverbinding en log uit en daarna opnieuw in.

Antwoorden welke u heeft ingevuld voordat u de foutmelding kreeg zijn opgeslagen.

Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met de polikliniek waar u uw afspraak heeft. De contactgegevens staan in uw uitnodigingsmail.

Waarom heb ik een uitnodiging gekregen van mijn arts om mijn gegevens in te vullen?2020-04-01T22:01:05+00:00

U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek van uw ziekenhuis. Uw arts maakt gebruik van ConsultAssistent voor het verkrijgen van inzichten in uw klacht en klachtontwikkeling. Hij of zij heeft u hiervoor een uitnodiging gestuurd voor het invullen van vragenlijsten via het internet.

Wat zijn voor mij de voordelen van het gebruik van ConsultAssistent?2020-04-01T22:01:57+00:00

Met ConsultAssistent kunt u zich beter voorbereiden op het bezoek aan uw arts. U kunt rustig thuis alle vragen doornemen en invullen, zodat er tijdens uw afspraak meer tijd is voor aanvullende of verdiepende vragen. Uw arts heeft door uw antwoorden beter inzicht in uw klachten en zorgvraag. Bovendien geeft ConsultAssistent u en uw arts inzicht in het verloop van uw ervaren klachten. Hierop kan de behandeling adequater worden afgestemd.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?2020-04-01T22:02:34+00:00

De ingevulde vragenlijsten verschijnen automatisch in uw elektronische patiëntendossier (EPD). De arts heeft hierdoor direct inzicht in uw klachten en het verloop hiervan.

Waarvoor worden mijn gegevens nog meer gebruikt?2021-01-12T11:15:44+00:00

ConsultAssistent verzamelt volledig gepseudonimiseerd de inzichten in klacht en klachtontwikkeling van andere patiënten met een soortgelijke klacht als u heeft. Deze inzichten worden door uw arts gebruikt ter verbetering van uw behandeling. Ook doen onderzoekers van Outcome Measurement (de leverancier van ConsultAssistent) onderzoek op gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens. Zij gebruiken alleen uw gegevens als u hiervoor toestemming geeft. Bij al het onderzoek dat Outcome Measurement doet is zorgverbetering het doel.

Wat betekent pseudonimiseren van gegevens?2020-04-01T22:03:41+00:00

Pseudonimiseren is een beveiligingsmaatregel waarbij persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat daarbij duidelijk wordt over welke personen de gegevens gaan. Bij pseudonimiseren van persoonsgegevens kunnen gegevens alleen nog herleidbaar zijn tot een specifiek persoon als er gebruik wordt gemaakt van aanvullende gegevens.

Wie hebben er allemaal toegang tot mijn gegevens?2020-04-01T22:04:13+00:00

Alleen de zorgverleners betrokken bij uw behandeling hebben direct beschikking over uw persoons en medische gegevens. Onderzoekers hebben alleen toegang tot gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet meer tot u te herleiden zijn.

Hoe wordt de beveiliging van mijn gegevens gewaarborgd?2020-04-01T22:04:46+00:00

ConsultAssistent is veilig en betrouwbaar en voldoet aan de strengste normen ten aanzien van opslag en verwerking van medische gegevens. ConsultAssistent werkt conform de AVG-wetgeving. ConsultAssistent heeft een zogenaamde CE-markering voor medische hulpmiddelen en werkt aan een NEN 7510-normering.

Met welke browsers kunt u ConsultAssistent gebruiken?2022-06-29T12:59:40+00:00

ConsultAssistent ondersteunt de volgende browsers. Deze browsers updaten zichzelf en we ondersteunen hiervan de laatste versies.

  • Android browser
  • Apple Safari

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge

  • Mozilla Firefox

Ga naar de bovenkant