Auto-anamnese en online follow-up nu ook in het Engels!

Wist u dat ConsultAssistent ook in het Engels beschikbaar is?

Zo kan ook bij anderstalige patiënten het consult slimmer ingericht worden. Met beter voorbereide patiënten, minder administratieve lasten en de juiste informatie voor de arts om sneller tot de kern te komen. De resultaten komen gewoon in het Nederlands in het EPD. Zo is slimme consultvoorbereiding toegankelijk voor een grotere groep patiënten.

Ook hebben we aan de dataverzameling gedacht. Net zoals in het Nederlands wordt met de Engelse versie informatie volgens Zorg Informatie Bouwstenen verzameld en geregistreerd. En kan de data gebruikt worden om verbeter- en transitieprogramma’s vorm te geven.

Benieuwd naar de Engelse KNO module van ConsultAssistent? Vraag dan een demo aan.